ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η επιχείρηση μας ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1996. Παρ’ όλ’ αυτά ξεκίνησε την ουσιαστική της λειτουργία τον Ιανουάριο του 1997, με στόχο να παρέχει υπηρεσίες προώθησης φορτίων από και προς το εξωτερικό, και γενικότερα την βέλτιστη διακίνηση εμπορευμάτων και μεταφορικών μέσων. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα εφοδιαστικής, όπως contract logistics. Τα ιδιόκτητα γραφεία μας βρίσκονται στη Λιβαδειά, στο κέντρο της Στερεάς Ελλάδας, και δραστηριοποιούμαστε σε περιοχές όπως: Αθήνα, Πάτρα, Βόλος, Λάρισα και τα τελευταια χρόνια σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε υλικό & λογισμικό εξοπλισμό, αυξάνοντας τις τεχνολογικές της δυνατότητες, με στόχο τη διαχείριση του αυξανόμενου όγκου εργασίας και την αύξηση της ταχύτητας ανταπόκρισής της.

Η Elikon Transport – Logistics διαχειρίζεται ένα στόλο φορτηγών όπως standard trailers Jumbo, Mega trailers, Tautliners και ψυγεία, και μέσω αυτών καλύπτει όλες τις ανάγκες στις διεθνείς μεταφορές. Επιπλέον, η εταιρεία έχει επαρκή αριθμό ενοικιαζόμενων εγκαταστάσεων, σε περιοχή πλησίον της Αττικής, και συγκεκριμένα στον Ασπρόπυργο, για την παράδοση και τη διανομή των εισαγόμενων εμπορευμάτων από τη χώρα προέλευσής τους (Ευρώπη).

Σήμερα, η επιχείρηση έχει εξελιχθεί σε μια σύγχρονη πλατφόρμα Freight Logistics, με έδρα την κεντρική Ελλάδα στην Λιβαδειά. Από το 2002, έχουμε επεκτείνει στρατηγικά τις δραστηριότητες μας στο εξωτερικό, παρέχοντας υπηρεσίες και εκτελώντας συμβόλαια, σε συστηματική και εβδομαδιαία βάση, σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο κλπ. Επιπρόσθετα, τόσο οι πελάτες όσο και οι προμηθευτές μπορούν να επωφεληθούν από τις ολοκληρωμένες μας υπηρεσίες στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας [μεταφορά – αποθήκευση – cross docking -διανομή – φορτώσεις εντός Ευρωζώνης – ναυτιλιακό φορτία ξηρά όπως και ψύξης].

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση μας έχει ένα πανευρωπαικό δίκτυο αφοσιωμένων συνεργατών [μεταφορέων, ανταποκριτών, αποθηκών διαφόρων μεγεθών] και προσφέρει λύσεις διαχείρισης αποστολών σε επίπεδο international logistics, από ένα πακέτο έως πλήρη φορτία [ξηρά και ελεγχόμενης θερμοκρασίας], όπως διανομές στο εξωτερικό, ασφαλίσεις και άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Οι επιτυχία μας βασίζεται στις τεχνολογικές ικανότητες του εξειδικευμένου μας προσωπικού, σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, και επιπλέον, στην επένδυση σε τεχνολογία αιχμής. Σήμερα, η επιχείρηση, ανταποκρινόμενη στις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές και σύμφωνα με το όραμα και τις αξίες της, εξακολουθεί να τηρεί και να παραδίδει ότι υπόσχεται, και συνεχίζει στην ψηφιακή εποχή.

Η ΙΔΕΑ – ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ

Elikon Transport