ΚΑΡΙΕΡΑ – ΣΤΟΧΟΙ

ΚΑΡΙΕΡΑ – ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

 

 1. Επικέντρωση στις υπάρχουσες περιοχές εξυπηρέτησης, με ανάπτυξη νέων συνεργασιών, νέους ανταποκριτές και συνεργάτες.
 2. Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές (βασιζόμενοι στο τρίπτυχο: ταχύτητα – αξιοπιστία – ανταγωνιστική τιμή).
 3. Επικέντρωση σε υπηρεσίες logistics και διανομής σε τοπικό επίπεδο.
 4. Επέκταση σε νέες γραμμές όπως: Βουλγαρία & Ρουμανία.
 5. Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στην ανανέωση hardware και software προγραμμάτων, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση του αυξανόμενου όγκου εργασίας.

ΚΑΡΙΕΡΑ

Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε στην εταιρεία μας και να γίνετε μέλος μιας δυναμικής ομάδας επαγγελματιών στον χώρο των logistics, στείλτε το βιογραφικό σας στο: info@elikontransport.gr.

Η επιχείρηση μας αναζητεί εργαζόμενους σε θέσεις όπως

BUSINESS DEVELOPER-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Τα καθήκοντά της ή του υποψηφίου:

 • Υποστήριξη υπαρχόντων και προσέλκυση νέων πελατών
 • Σύνταξη αποστολή και διαχείριση ζητήσεων, προσφορών
 • Επικοινωνία με δίκτυο ανταποκριτών εξωτερικού
 • Ανάπτυξη δικτύου ανταποκριτών και περαιτέρω επέκταση στο εξωτερικό
 • Υποστήριξη νέων υπηρεσιών μεταφοράς
 • Καμπάνιες Marketing
 • Παρουσίαση της εταιρείες σε πελάτες-προμηθευτές

 

Το προφίλ σας:
Ολοκληρωμένη εκπαίδευση στον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων , Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας , Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης ή άλλο συναφές με οικονομικά [ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλο φορέα]

Ξένη γλώσσα απαραιτήτως καλά Αγγλικά ή , Ιταλικά ή Γερμανικά ή άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες θα είναι ένα σοβαρό πλεονέκτημα
Επαγγελματική εμπειρία επιθυμητή στον κλάδο της εφοδιαστικής ή σε εισαγωγές-εξαγωγές ή επιχειρησιακό περιβάλλον
Καλή γνώση γεωγραφίας
Ευκολία στην επικοινωνία τόσο με τους πελάτες όσο και τους μεταφορείς
Δέσμευση και αφοσίωση
Πίστη στην ομαδική εργασία
Ευελιξία & συνδυαστικό πνεύμα
Εξοικείωση με τεχνολογίες Γνώση ΜS office Excel-Word
ERP PROGRAMMS –
Μόνιμη κατοικία στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα!

 

SUPPORT ROUTE PLANNER-LOGISTICS OPERATIONS

Τα καθήκοντά της/του υποψηφίου:

 • Λήψη εντολών φόρτωσης [από πελάτες-δίκτυο-τμήμα πωλήσεων]
 • Υποστήριξη στον Προγραμματισμό Φορτώσεων
 • Υποστήριξη στις Ναυλώσεις αυτοκινήτων διεθνών μεταφορών
 • Παρακολούθηση διαδικασιών εκτέλεσης έργου
 • Διεκπεραίωση σχετικών εγγράφων
 • Συντήρηση και επέκταση των σχέσεων με τους πελάτες-προμηθευτές

 

Το προφίλ σας:
Πτυχίο στον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης ή της Εφοδιαστικής ή άλλο συναφές με οικονομικά [ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλο φορέα]
Επαγγελματική εμπειρία επιθυμητή στον κλάδο της εφοδιαστικής ή σε εισαγωγές-εξαγωγές ή επιχειρησιακό περιβάλλον
Καλά Αγγλικά ή , Ιταλικά ή Γερμανικά ή άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες θα είναι ένα σοβαρό πλεονέκτημα
Καλή γνώση γεωγραφίας
Ευκολία στην επικοινωνία τόσο με τους πελάτες όσο και τους μεταφορείς
Δέσμευση και αφοσίωση στην εκτέλεση έργων
Ομαδική εργασία
Εξοικείωση με τεχνολογίες ERP & CRM PROGRAMMS – Γνώση ΜS office Excel-Word
Μόνιμη κατοικία στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα!

 

DIGITAL TRANSFORMATION -BUSINESS DEVELOPMENT

Τα καθήκοντά της/του υποψηφίου:

 • Υποστήριξη στην εφαρμογή στρατηγικών για την βελτίωση της εμπειρίας πελάτη
 • Οργάνωση ψηφιακού μετασχηματισμού
 • Συνεργασία με υπόλοιπα στελέχη της επιχείρησης και με εξωτερικούς συμβούλους για την εφαρμογή νέων συστημάτων για την βελτίωση της εμπειρίας πελάτη
 • Υποστήριξη στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως web portals κλπ
 • Καμπάνιες Marketing, Digital Marketing, Social Media διαχείριση
 • Επικοινωνία – Παρουσίαση της εταιρείας σε πελάτες-προμηθευτές

 

Το προφίλ σας:
Επιθυμητή Εκπαίδευση στον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων , Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Marketing, ή Μηχανικού ή άλλο Θετικών Επιστημών [ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλο φορέα] Ξένη γλώσσα απαραιτήτως καλά Αγγλικά ή , Ιταλικά ή Γερμανικά ή άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες θα είναι ένα σοβαρό πλεονέκτημα
Επαγγελματική εμπειρία επιθυμητή σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον
Αντίληψη και ευχέρεια με την τεχνολογία και κυρίως σε θέματα Digital Technology
Διάθεση για καινοτομία
Δέσμευση και αφοσίωση
Διάθεση για συνεργασία με άλλους συνεργάτες εντός ή εκτός εταιρείας – ομαδικό πνεύμα
Ευελιξία & συνδυαστικό πνεύμα
Εξοικείωση με τεχνολογίες Γνώση ΜS office Excel-Word
CRM & ERP PROGRAMMS
Μόνιμη κατοικία στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα!