ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εισαγωγή

Η εταιρεία με την επωνυμία «Elikon Transport – Logistics» και τον διακριτικό τίτλο «Elikon Transport – Logistics», στο εξής η «Εταιρεία», αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Το www.elikontransport.gr εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (EE 2016/679) στο εξής ο «Κανονισμός» και δεσμεύεται να καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται.

Αντιλαμβανόμαστε ότι δίνοντάς μας τα προσωπικά σας δεδομένα, μας εμπιστεύεστε αυτές τις πληροφορίες. Δημιουργήσαμε αυτή την πολιτική για να έχετε πρόσβαση με πλήρη διαφάνεια στα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τον σκοπό για τον οποίον τα συλλέγουμε και τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι κατανοείτε τα δικαιώματα που έχετε όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα και την επεξεργασία αυτών. Η παρούσα πολιτική της Εταιρείας,  σκοπό έχει να σας ενημερώσει για τα δεδομένα  που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας σχέσης και για τα δικαιώματά σας, για πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των δεδομένων αυτών.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε:

Λαμβάνουμε, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και γενικώς επεξεργαζόμαστε τα εξής που σας αφορούν:

  • Προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που καταχωρείτε μέσω του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που παρέχετε όταν δημιουργείτε λογαριασμό στον ιστότοπο (συγκεκριμένα: όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό φορολογικού μητρώου σε περίπτωση που για κάποια αγορά μας ζητηθεί να εκδώσουμε τιμολόγιο),
  • Πληροφορίες που εμπεριέχονται ή σχετίζονται με οποιασδήποτε φύσης επικοινωνία σας με εμάς, είτε απευθείας, είτε μέσω του ιστοτόπου μας.
  • Πληροφορίες όπως αυτές που αναλύονται στη συνέχεια με τίτλο «Cookies».

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας ή τη συγκατάθεσή σας πρέπει να είναι πλήρη και αληθή και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ισχύουσα διεύθυνση e-mail.

Προϋποθέσεις για τη λήψη της συγκατάθεσης

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεσή σας παρέχεται υπό τη μορφή γραπτής δήλωσής σας αποκλείοντας ρητά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Το αίτημα προς συγκατάθεση είναι διακριτό, κατανοητό, σε εύκολα προσβάσιμη μορφή και χρησιμοποιεί σαφή και απλή διατύπωση. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας το ίδιο εύκολα με τον τρόπο που τη δώσατε.

Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα δεδομένα

Η Εταιρεία μας ακολουθώντας την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, περιορίζει τη συλλογή και επεξεργασία μόνο στα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και αναγκαία για τον σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Συγκεκριμένα, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μετά από τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας με σκοπό:

i. την εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας από απόσταση μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, είτε από το φυσικό κατάστημα,

ii. την εκτέλεση της υπηρεσίας που ζητήσατε να σας παρέχουμε,

iii. τη συμμόρφωση της επιχείρησής μας προς την κείμενη νομοθεσία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τη φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία,

iv. την καταχώρηση παραγγελίας, αποστολή παραγγελίας στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας δώσατε, παρακολούθηση της παραγγελίας μέχρι την παράδοση,

v. την ενημέρωση για όποιο πρόβλημα ανακύψει κατά την εκτέλεση της παραγγελίας άμεσα, και την απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτησή σας,

vi. την ενημέρωσή σας για τα νέα, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές μας για να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, μόνο εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας,

vii. τη διενέργεια διαγωνισμών,

viiiτην εσωτερική έρευνα και στατιστική ανάλυση, ώστε να διαπιστώνουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας και να κατανοούμε πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε,

ix. την αρτιότερη ανταπόκριση σε παράπονο/-α σχετικά με την παραγγελία σας,

x. τη συμμόρφωσή μας στις απαιτήσεις του νόμου, των ρυθμιστικών αρχών και των κανονισμών συμμόρφωσης (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση),

xi. την επαλήθευση όσον αφορά στη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου μας,

xii. την προστασία των αστικών δικαιωμάτων μας,

xiiiτην κατανόηση των ενδιαφερόντων σας, ώστε να μπορούμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο, τις προσφορές και τις λοιπές δράσεις που εμφανίζουμε στον ιστότοπό μας με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και στις προτιμήσεις σας.

Σε ποιον επικοινωνούμε/κοινολογούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Επικοινωνούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

I. στον πάροχο υπηρεσιών courier , στον μεταφορέα, στο πρακτορείο της επιλογής σας και το ταχυδρομείο με σκοπό την εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας σας στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει.

IIσε οποιαδήποτε δημόσια αρχή, δικαστήριο, εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι από την κείμενη νομοθεσία, όπως κάθε φορά αυτή ισχύει.

IIIΗ επιχείρησή μας μπορεί να συνεργασθεί με εταιρείες, τις οποίες θα μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας και να διαβιβάσει σε αυτές προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών προς επεξεργασία και διαχείριση για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών, μέσω της διαφήμισης, της προώθησης νέων υπηρεσιών και της αποστολής newsletters στους επισκέπτες-χρήστες. Οι εταιρείες αυτές ως τρίτα πρόσωπα (ειδικοί) υποχρεούνται σε κάθε νομική, επαγγελματική, ή άλλη δεσμευτική υποχρέωση τήρησης απορρήτου, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή διαφημιστικά, που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες, διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή εταιρείες που δεν ανήκουν στην επιχείρησή μας. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη και δε σημαίνει ότι η επιχείρησή μας εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Η Εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που καταχωρήσετε προσωπικά σας δεδομένα σε ιστότοπο άλλον από αυτόν της επιχείρησής μας. Η Εταιρεία μας δεν ελέγχει τους συνδέσμους αυτούς και δεν είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα τους και για την πολιτική που ακολουθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η σύνδεση με αυτές τις ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη κάθε χρήστη. Οι ως άνω τρίτοι πάροχοι των εν λόγω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά, ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή  οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Κατά συνέπεια, οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχονται ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, όσο και των υπηρεσιών τρίτων στις οποίες παρέχει πρόσβαση. Εντούτοις η Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, τροποποιεί ή διακόπτει οποιανδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, αν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες όροι. Όλες οι ενέργειες που προβαίνετε σε άλλον ιστότοπο ή διαδικτυακό τόπο από αυτόν της επιχείρησής μας, γίνονται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων

Αποθηκεύουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που είναι σε ισχύ η μεταξύ μας συμβατική σχέση. Εάν λήξει η συμβατική μας σχέση, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος που απαιτεί η κείμενη νομοθεσία με σκοπό τη συμμόρφωσή μας, ενδεικτικά, σε φορολογικούς νόμους, διατάξεις παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Όσον αφορά προσωπικά δεδομένα τα οποία αποθηκεύουμε για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και προσφορών, η διατήρησή τους γίνεται για όσο χρονικό διάστημα νομιμοποιούμαστε δυνάμει της ρητής συγκατάθεσής σας.

Τέλος, σε περίπτωση ανάκλησης συγκατάθεσης, είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε οριστικά τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία έγινε ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Ενημερωτικό υλικό (Newsletters)

H Εταιρεία μας δεσμεύεται να λαμβάνει τη ρητή συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας μέσω newsletters. Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να δοθεί εφόσον έχετε λάβει γνώση της πολιτικής μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων σας.

Δικαιώματα με βάση τον Κανονισμό

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) έχετε τα εξής δικαιώματα:

I. Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν (δικαίωμα πρόσβασης).

II. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε οποτεδήποτε, και η Εταιρεία μας να εκτελέσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων (δικαίωμα διόρθωσης).

IIIΈχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε άμεσα την επεξεργασία αυτών εκτός αν υφίστανται άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν (δικαίωμα αντίρρησης/εναντίωσης).

IV. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, και η επιχείρησή μας να εκτελέσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

V. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, και η επιχείρησή μας να εκτελέσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διαγραφή δεδομένων σας από τη βάση μας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων (δικαίωμα λήθης).

VI. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε οι ίδιοι παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας).

VII. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, χωρίς επιβάρυνση τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει για να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό αφορά τις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται κατόπιν συγκατάθεσης και όχι βάσει της συμβατικής μας σχέσης ή προσωπικών δεδομένων που η επιχείρηση οφείλει με βάση την κείμενη νομοθεσία να διατηρεί για σκοπούς ελέγχου και συμμόρφωσης επί παραδείγματι σε φορολογικές ή άλλες διατάξεις (πχ εκτέλεση παραγγελίας, έκδοση τιμολογίου).

VIIIΈχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή με την επωνυμία Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση www.dpa.gr.

Για όλα τα ανωτέρω δικαιώματά σας και την άσκησή τους απευθυνθείτε στην έδρα μας,  Eλ. Γονή & Σοφοκλέους, Λιβαδειά ΤΚ 32100 ή στο e-mail info@elikontransport.gr ή στο τηλ. +30 22610 27031. Εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος του ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματός σας, η Εταιρεία μας θα απαντήσει εγγράφως στο αίτημά σας.  

Επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων

Για να μπορούμε να κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα επικαιροποιημένα, σας συμβουλεύουμε να μας ενημερώνετε  εγκαίρως για οποιεσδήποτε αλλαγές ή λάθος καταχωρήσεις των στοιχείων σας. Για να εξετάσετε και/ή να επιμεληθείτε προσωπικά δεδομένα,  ή να λάβετε γνώση για πόσο χρονικό διάστημα η επιχείρησή μας προτίθεται να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα ή για άλλες ερωτήσεις σχετικές με την πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων, ή αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα, ώστε να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με το εάν διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε εκ μέρους τρίτων οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το  αρμόδιο τμήμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elikontransport.gr

Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Α. Αναγνώριση Χρήστη

α) Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Δίνεται η δυνατότητα μεταβολής του προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας, όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού αυτού και της απόκρυψής του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του, θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίησή μας, διαφορετικά δεν ευθυνόμαστε για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι μυστικοί κωδικοί ασφαλείας αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας με χρήση αλγόριθμου κρυπτογράφησης, καθιστώντας αδύνατη την ανάκτησή του ακόμα και από τους διαχειριστές, ενώ με αυτό τον τρόπο το σύστημα προστατεύεται ακόμα και σε περίπτωση κάποιας κακόβουλης επίθεσης.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιούμε πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-2048bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού (αυτό γίνεται αυτόματα από το πρωτόκολλο ssl). Η κρυπτογράφηση και η χρήση ssl είναι υποχρεωτική σε όλες τις σελίδες, είτε περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα είτε όχι.

Β. Ελεγχόμενη Πρόσβαση – Συστήματα Ασφαλείας

Η πρόσβαση στα συστήματά μας (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/χρήστες, απαγορεύοντας παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της επιχείρησής μας. Σε όλους τους servers υπάρχει υπηρεσία Antivirus που ελέγχει για πιθανό κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε να δημιουργήσει διαρροή δεδομένων. Για τη διαχείριση των servers, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο μέσω υπηρεσίας VPN στην οποία έχει πρόσβαση μόνο η τεχνική ομάδα μας, αποτρέποντας έτσι οποιανδήποτε πρόσβαση από δημόσιο δίκτυο, ακόμα και αν τα στοιχεία πρόσβασης των διαχειριστών διαρρεύσουν για οποιονδήποτε λόγο. Το filesystem των servers είναι κρυπτογραφημένο, ώστε ακόμα και αν κάποιος αποκτήσει φυσική πρόσβαση σε server με δεδομένα μας, να μην μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τα δεδομένα.

Γ. Back Up

Κρατάμε καθημερινά εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων για την αποτροπή οποιασδήποτε καταστροφής (hardware failure) σε ασφαλές σημείο. Τα αντίγραφα διαγράφονται αυτόματα από τα συστήματά μας έχοντας ως μέγιστο χρόνο ζωής τον ένα μήνα. Τα αντίγραφα αποθηκεύονται στο ίδιο datacenter αλλά σε ξεχωριστή μονάδα αποθήκευσης, έχοντας ακριβώς τις ίδιες αρχές πρόσβασης και προστασίας όπως και τα πρωτότυπα δεδομένα. Τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται με κρυπτογράφηση, ώστε ακόμα και αν υπάρξει διαρροή τους, να μην είναι δυνατή η ανάκτηση τους.

Δ. Διαρροή Δεδομένων

Αν υποπέσει στην αντίληψή μας οποιαδήποτε περίπτωση διαρροής δεδομένων, είτε από κακόβουλη επίθεση στα συστήματά μας, είτε από λάθος κάποιου χρήστη, οι κινήσεις μας είναι οι εξής:

α) Προσωρινή παύση της λειτουργίας της εφαρμογής, μέχρι να διασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε κενό ασφαλείας έχει κλείσει.

β)  Άμεση ειδοποίηση των χρηστών ή/ και πελατών για την παραβίαση, το μέγεθός της και σε περίπτωση που το λάθος έχει προέλθει από κάποιο μέλος, τον πιθανό τρόπο αντιμετώπισης.

γ)  Άμεση ειδοποίηση οποιασδήποτε αρχής είναι αρμόδια ανάλογα με το είδος της διαρροής (π.χ. σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης ειδοποιείται το τμήμα ηλεκτρονικών εγκλημάτων της ελληνικής αστυνομίας).

Cookies

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να γνωστοποιήσετε την ταυτότητά σας σε εμάς και χωρίς να αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την κατά το μέτρο του δυνατότερου καλύτερη εμπειρία του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων που τοποθετούνται στη συσκευή του χρήστη για να παρακολουθήσουν πρότυπα χρήσης και προτιμήσεις καταχώρησης.

Τα cookies μπορούν να είναι είτε «διαρκή» cookies είτε «περιοδικά» cookies. Ένα διαρκές cookie θα αποθηκεύεται από έναν περιηγητή ιστού και θα παραμένει σε ισχύ μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν γίνει διαγραφή από τον χρήστη πριν την ημερομηνία λήξης. Ένα περιοδικό cookie, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου του χρήστη, όταν ο περιηγητής ιστού είναι κλειστός. Εμείς χρησιμοποιούμε και τα δύο, περιοδικά και διαρκή cookies στην ιστοσελίδα μας.

Οι παραγόμενες πληροφορίες αναφορικά με την ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν αναφορές σχετικά με την ιστοσελίδα μας και με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας και να την προσαρμόζουμε διαρκώς στις ανάγκες σας.

Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν και/ή να διαγράφουν τα cookies, όπως επιθυμούν (για λεπτομέρειες βλ. aboutcookies.org). Παρεμπόδιση ή διαγραφή όλων των cookies  θα έχει μία αρνητική επίδραση στη σταθερότητα πολλών ιστοσελίδων. Αν οι χρήστες επιλέξουν να κλείσουν τα cookies μας, αυτοί δε θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας.

Αυτή η πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, π.χ. λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας. Εμείς προτρέπουμε τους χρήστες να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου.

Ερωτήσεις & επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα πολιτική ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε όποιο δικαίωμά σας, όπως περιγράφεται στην παρούσα,  επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@elikontransport.gr ή στην ακόλουθη διεύθυνση

Διεύθυνση: Eλ. Γονή & Σοφοκλέους, Λιβαδειά ΤΚ 32100

Τηλ.: +30 22610 27031